Nieuwsbrieven | Newsletters

Nieuwsbrief Februari

En zo rollen we februari al weer in! Hopelijk hebben jullie alle tentamens en werkstukken goed weten te doorstaan en kan iedereen weer fris en (een soort van) uitgerust het nieuwe semester in.

Terwijl de Minsk-Mostdelegatie het land van 26 januari t/m 3 februari verliet was er voor de thuisblijvers de mogelijkheid om De wereld van het Sovjet-kinderboek bij te wonen in het Internationaal Instituut van Sociale Geschiedenis in Amsterdam. Zaterdag 9 februari werd in de Leidse Schouwburg een vertolking van de roman “Het Duel” van Tsjechov worden opgevoerd. Gewapend met een emmer wodka en twee geladen pistolen vochten de spelers samen de filosofische strijd over wat het goede leven is voor eens en altijd uit. Nog ernstiger vertraagd dan ons eigen kerstdiner; op maandag 11 februari vond er een facultaire nieuwjaarsborrel plaats. Medewerkers en studenten hiefen hier gezamenlijk het glas op de 444e verjaardag van de universiteit en bezochten een ‘fancy fair’ zijn waarbij studieverenigingen kraampjes bemanden.

Nu de ‘w’ met wat fantasie weer in de maand zit is het weer hoogste tijd voor augurken, watertjes en eindeloos proosten: op donderdag 21 februari werd er weer een Wodkawoensdag georganiseerd! Op deze avond zal er ook mogelijkheid zijn om exclusieve MOST-shotglaasjes aan te schaffen. In een Algemene Ledenvergadering evalueren we het afgelopen halve jaar en presenteerde onze penningmeester de realisatie van het afgelopen jaar. De notulen hiervan zijn inmiddels toegemaild.

Comments Off on Nieuwsbrief Februari